STJERNETEGN

Læs dit stjernetegn her:

Vædderen: Født 21/03-20/04

Styres af Mars.

Karaktertræk:

Hører til under Ild elementet indenfor astrologien, hvilket giver optimisme, foretagsomhed, gnistrende energi, romantik, stærk intuition, fantasi, farver, stærk vilje, entusiasme og utålmodighed. Samtidig er Vædderen et kardinal tegn som indleder en ny årstid, dette medfører at du har pionerånd, er initiativrig og er den evigt igangsættende. Men det betyder også, at Vædderen ikke altid er så udholdende og der er mange ting, der aldrig bliver færdiggjort.

Det er en maskulin energi. Du er man meget handlekraftig, tingene foregår i stor hast og nogle gange lidt ubetænksomt. Du er også modig og villig til at løbe en risiko. Du kan være humørsvingende og har nemt ved at blive hidsig, men falder dog hurtigt ned igen og bærer aldrig nag. Du tillader dig ikke at tænke for meget over tingene, heller ikke over beslutnin-ger.

Du tager dit liv i egne hænder og føler dig ansvarlig overfor udviklingen. Derfor kan du bryde de faste rammer, som andre har tilrettelagt for dig, for at forme dit liv, som du mener, det er bedst. Du går gerne forrest og leder resten af flokken. Går ikke af vejen for udfordringer. Du har lederevner og vil meget gerne bestemme.

Du giver ofte direkte og klart udtryk for dine meninger uden hensyntagen til diplomati. Til gengæld ved man altid, hvor man har dig.

Kærlighed:

Du vil meget gerne erobre din udkårne. Gør aldrig noget halvhjertet. Der er altid fuld power på, indtil du har erobret "byttet", og lige så længe forelskelsen varer. Du har evnen til at blive forelsket i løbet af få sekunder, men til gengæld kan forelskelsen stoppe lige så hurtigt.

Du kan have tendens til at blive jaloux. Da du både elsker udfordringer og romantik, kan det være svært for dig at være i et "vane"-parforhold. Du har behov for, at partneren har sit eget liv og sine egne interesser, og vil gerne have en partner, som ind i mellem kan sætte kolorit på tilværelsen.


Tyren: Født 21/04-20/05

Styres af Venus.

Karaktertræk:

Hører til under jord-elementet indenfor astrologien, hvilket giver et godt greb om den fysiske virkelighed. Tyren er praktisk anlagt og meget realistisk. Tyren har stor tålmodighed og selvdisciplin hvilket gør, at du arbejder konsekvent efter dit mål. Endvidere har Tyren en medfødt forståelse for, hvordan den fysiske verden fungerer. Samtidig er Tyren et fast tegn, som giver stædighed og udholdenhed. Dette medfører, at Tyren ofte fuldfører det som kardinal tegnene (Vædder, Krebs, Vægt og Stenbuk) starter.

Der skal meget til at du forandrer opfattelse af tingene, hvilket kan påvirke din smidighed og tilpasningsevne. Til karaktertrækkene hos dig hører også rolig, grundig og stabil. Du kan også være tvær, ligegyldig og beregnende. Du kan godt lide, at andre mennesker er direkte og siger hvad de mener, så du ved, hvad der kan forventes. Loyaliteten mod familie og venner er grænseløs. Du er generelt meget medgørlig, dog til en vis grænse, når grænsen først er nået, er det en god ide for andre at gå i dækning for et ukontrolleret raseri.

Du har en dyb respekt for naturen og dens rytme. Alt må have sin tid. Stress og hastværk er det værste, man kan udsætte dig for. Du er præget af Venus' materialistiske og økonomiske side, hvilket gør, at Du hellere vil eje end leje, samt at bankkontoen er vigtig. Du har god sans for det harmoniske og smukke. Du er god til at skabe hygge, da du går meget op i det hjemlige miljø, familien samt god mad og drikke. Du er også meget omhyggelig med dit udseende. Sætter desuden stor pris på kunst, musik og sang. Du kan selv have en god sangstemme.

Kærlighed:

Du er meget romantisk anlagt og vil gerne erobres. Kaster langsomt din kærlighed på et andet menneske. Når man først har opnået din kærlighed, kender den ingen grænser. Det betyder blandt andet, at du holder fast i forholdet med stabilitet, ansvarsfølelse samt sikkerhed. Du lever efter "indtil døden os skiller".

Sexdriften er stor. Holder meget af den fysiske kontakt. Du kan være meget besiddende og føle ejendomsret overfor partneren. Du er god til at støtte, beskytte og være loyal.


Tvillingerne: Født 22/05-21/06

Styres af Merkur.

Karaktertræk:

Hører til under luft-elementet indenfor astrologien, hvilket giver stærke mentale funktioner, såsom fornuft, logik, tankevirksomhed og ræsonnement. Tvillingerne værdsætter andres tanker uden dog nødvendigvis at være enig. Da den mentale side af dig er i højsædet, kan dette gå ud over den følelsesmæssige side, som godt kan blive lidt forsømt. Samtidig hører Tvillingerne til under de bevægelige tegn. Dette betyder forandring, transformation, tilpasning samt fokus på mentale funktioner. En tvilling er god til at bevare sin struktur, trods skiftende omstændigheder. Dog kan den megen bevægelighed give forvirring og manglende stabilitet.

Nogle Tvillinger har en dobbelt natur, hvor de enten skifter mellem flere personligheder, eller har flere kærester, biler, huse m.m. på samme tid. Ellers kan dobbeltheden også bruges til at svinge mellem virkelighedens verden og fantasi.

Du har hurtige tankeprocesser, men har din svage side i følelserne verden, hvilket gør at, du skal lære at respektere andres følelser og ikke kun gøre som du selv vil. Du vil nødig gå i dybden med problemstillinger, springer så hellere til et nyt emne. Du er velinformeret og spænder bredt, elsker når du kan se sammenhængen i tingene.

Du er et venligt og omgængeligt menneske, der gerne har en stor omgangskreds, på tværs af alle sociale lag. Du har mange jern i ilden og er let at distrahere fra dit mål, da interessen pludselig er fanget af noget andet.

Af andre karaktertræk kan nævnes lethed, charme, elegance og kommunikation.

Kærlighed:

Du er en let og glad elsker, der kan have svært ved at give udtryk for dine følelser. Har større behov for omsorg og ømhed end sex. En god flirter. Du kan have skiftende overfladiske følelser. Nogle tvillinger vil have nemt ved at have sidespring, på grund af dobbelt naturen.


Krebsen: Født 22/06-23/07

Styres af Månen

Karaktertræk:

En person født i Krebsens tegn hører samtidig til under vandelementet. Dette giver følsomhed, stor menneskelig indsigt og forståelse. Klar begrebsmæssig tænkning kan falde lidt svært. Du har meget stærke følelser og kan derfor have vanskeligt ved at være upartisk og objektiv. Krebsen hører til under kardinaltegnene, hvilket giver stor trang til at tage initiativ og sætte ting i gang. Udholdenheden er ikke udpræget og mange projekter bliver aldrig fuldført.

Du er ekstrem følsom og meget sanselig, derfor behøver du beskyttelse i form af en maske eller som skyhed, da du ellers ville blive ødelagt. Derfor kan det være svært at komme ind på livet af dig. Du ønsker ikke at diskutere dit privatliv, men vil gerne høre om andres. Der findes to slags Krebse, en udadvendt, som udtrykker sine følelser direkte og spontant og en indadvendt som skjuler sine følelser. Fælles for jer begge er, at I føler dybt og intenst omkring alt, hvad der har betydning for jer. Du har det ligesom et isbjerg med hensyn til følelser, man kan se ca. 10 % af dem, resten findes under overfladen, hvor de gemmes væk. Du trives bedst i familier med god fysisk kontakt og hvor det er normalt at vise sine følelser. Du har en meget stor beskyttertrang både overfor for dig selv, men også overfor personer som du holder af.

Logik og analyse er ikke din stærke side, for det har ingen betydning for dig. Men du har dog et dybt instinkt for sikkerhed og økonomi, og ønsker i den forbindelse at tage vare på dine ressourcer.

Kærlighed:

Tryghed og familie betyder fantastisk meget for dig. Dette betyder også at et kærlighedsforhold først starter, når du har set din partner ud og føler dig tryg hos ham/hende. Du er ikke typen, der flagrer rundt fra det ene forhold til det andet. Når du langt om længe har fundet den rigtige partner, så giver du sjældent slip igen.

Du er meget romantisk og er dybt følelsesmæssigt engageret i sin partner. Du behøver beviser for at føle dig elsket og værdsat. Du kan være meget sårbar. I kærlighedsforhold kan du være meget lidenskabelig, men sætter lige så høj pris på sikkerhed, venlighed og sympati.


Løven: Født 24/07-23/08

Styres af Solen.

Karaktertræk:

Hører til under Ild elementet indenfor astrologien, hvilket giver optimisme, foretagsomhed, gnistrende energi, romantik, stærk intuition, fantasi, farver, stærk vilje, entusiasme og utålmodighed. Samtidig hører Løven også under de faste tegn, som giver den stædighed og udholdenhed. Fuldfører ofte det som Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken starter. Der skal meget til før Løven ændrer opfattelse. Dette kan gå ud over smidighed og tilpasningsevne.

Du er et varmt og åbent menneske, der rundhåndet deler ud af dit overskud til dine medmennesker, både materielt og mentalt. Du besidder en livgivende og skabende kraft. Det er vigtig for dig at udtrykke sig og gerne med stil. Der er ingen, der skal være i tvivl om, at her er der tale om en konge. Du har naturlige lederevner og gode organisatoriske evner. Du forventer samme entusiasme og indsats fra dine medarbejdere som fra dig selv. Løven handler med værdighed, ridderlighed og højsind.

Du ønsker at udvikle dit ego til autoritet, magt og styrke. Hvilket ind i mellem medfører at du undertrykker andre på livets vej. Du vil gerne vise dig selv og dit kongerige frem, så andre kan se hvilken magt og styrke du er i besiddelse af. Du forventer andre menneskers beundring og begejstring over det, som du har skabt. Derfor kan man opnå meget med smiger, da du ikke har stor selvkritik, og derfor tager imod smiger og flatterende ord med kyshånd.

Du lever meget i øjeblikket og er en stor livsnyder. Du er glad og spontan og du deler gerne med andre, så længe du kan fortsætte med at være i centrum.

Kærlighed:

Du er meget glad for det modsatte køn, og er villig til at bringe store ofre på kærlighedens alter. Men har brug for spænding og dramatik i kærlighedsforholdet. Hvis hverdagen får lov at sætte ind i forholdet, kan den stormende kærlighedsaffære dog få en brat slutning.

Du er meget romantisk anlagt og elsker at give din udkårne gaver, men forventer til gengæld ros og taknemlighed. En loyal partner, som ønsker det samme fra sin partner. Din kærlig-hed er grænseløs med meget stor lidenskab.


Jomfruen: Født 24/08-23/09

Styres af Merkur

Karaktertræk:

Hører til under jord-elementet indenfor astrologien, hvilket giver et godt greb om den fysiske virkelighed. Dette giver også Jomfruen mere tålmodighed og selvdisciplin end de andre tegn. Endvidere har Jomfruen en medfødt forståelse for hvordan den fysiske verden fungerer. Kan arbejde utrætteligt efter et mål. Samtidig er Jomfruen også et bevægeligt tegn, der giver forandring, transformation og tilpasning. Du er meget mentalt orienteret og bevarer din struktur under skiftende omstændigheder.

Du tager dig af alt, hvad der har med Moder Jord at gøre. Du har til opgave at bringe orden i kaos både på den fysiske og det mentale plan. Du er perfektionist i alt, hvad du gør. Også på andres vegne. Arbejdet bliver udført med præcision og dygtighed. Arbejdet har en meget stor betydning for dig. Du forsøger at skaffe sig så megen viden som muligt ved blandt andet kurser m.m. Du har en udpræget kritisk sans og har en meget fin analytisk evne blandt andet fordi du har en skarp og afslørende tankegang og god observationsevne. Du giver altid saglig kritik, men kan have svært ved at modtage kritik selv. Du fokusere meget på detaljer og kan nogle gange mangle overblikket. Du er den store tjenende ånd, der har det fint med at arbejde i kulissen og lade andre høste roserne for arbejdet. Du har ikke et stort behov for socialt samvær med andre. Du vil gerne have familie omkring dig, men omgiver dig sjældent med en stor venneskare. Du er fantastisk god til at skille ting ad, for at se hvordan de fungere, hvorefter du samler dem igen bagefter. Kan være smålig økonomisk men også med hensyn til følelser.

Kærlighed:

I parforholdet er handler det for dig mere om omsorg og interesse end lidenskab og romantik. Er god til at analysere din partners behov, så denne ikke altid behøver at sætte ord på ønskerne. Det bliver sjældent kærlighed ved første blik, da det ville være alt for risikabelt. Du satser mere på det sikre og pålidelige end det flammende, spontane og usikre. Som partner er du trofast, stabil og kærlig. Udtrykker din kærlighed gennem små ting i hverdagen.


Vægten: Født 24/09-23/10

Styres af Venus

Karaktertræk:

Vægten hører til under luft-elementet hvilket giver mentale funktioner såsom logik, fornuft ræsonnement og tankevirksomhed. Du værdsætter andres tanker uden nødvendigvis at være enig. Men den følelsesmæssige kan godt blive lidt forsømt. Men da du også styres af Venus, er dette ikke specielt udpræget for dette tegn. Samtidig hører Vægten til under de kardinale tegn, som giver dig initiativ og trangen til at sætte nye ting i gang. Udholdenheden er ikke udpræget og mange ting bliver aldrig fuldført.

Retfærdighed har meget stor betydning for dig. Selv små begivenheder kan give store udslag. Du prøver at afbalancere alt, tale for og imod. Derfor er du en stor diplomat og samtidig en god mægler overfor stridende parter. Du tager ofte den svages parti i en diskussion, også selvom du ellers var af en anden mening. Du er meget vellidt og bliver sjældent udelukket fra en gruppe. Taler sjældent nedsættende om andre eller kritiserer. Du er ikke specielt hårdt arbejdende, arbejder ofte i ryk, udskyder handlinger som du ikke lige føler dig parat til at tage stilling til. Du kan være meget ubeslutsom.

Du ønsker skønhed, ro og harmoni omkring dig, så alt er i naturlig balance. Du er meget socialt anlagt og kan godt lide gruppearbejde, da du synes, at man skal løfte i flok. Arbejder til tider meget uselvstændigt. Ønsker sjældent at komme til tops karrieremæssigt. Du kan også mangle både hensynsløsheden og poweren til det.

Kærlighed:

Kærlighed, sex, lidenskab og hengivenhed har meget stor betydning for en vægt. Du drømmer om harmoni og lykke i et ideelt parforhold.

Du har udviklet mange teorier omkring parforhold, hvor der er ligevægt på alle planer. Du bliver ofte ulykkelig, når du finder ud af, at det ikke holder i virkelighedens verden. Du kan være lidt for overfladisk til at blive dybt følelsesmæssigt involveret. Du kan godt mangle spontanitet og stormende lidenskab, fordi alt bliver vejet for og imod. Du har det godt med at blive både beundret og respekteret af din partner Du er ofte mere optaget af din karriere end af din familie.


Skorpion: Født 24/10-22/11

Styres af Pluto og Mars.

Karaktertræk:

Skorpionen hører til under Vand-elementet og har derfor disse karaktertræk med sig fra det: Stor menneskelig indsigt og forståelse, klar begrebsmæssig tænkning, det kan falde svært med meget stærke følelser, da Skorpionen bliver ekstremt påvirket af dem. Endvidere kan det være svært for en Skorpion, at være upartisk og objektiv, da det er følelserne, der styrer dig. Samtidig hører Skorpionen under de faste tegn, som giver stædighed og udholdenhed. Fuldfører ofte det Vædderen, Krebsen, Vægten eller Stenbukken starter. Der skal meget til før Skorpionen forandre opfattelse eller ideer, dette kan have indflydelse på smidigheden og tilpasningsevnen.

Du udforsker dit eget dybe indre univers og er meget optaget af modsætningerne liv/død, kærlighed/had, godt/ondt, himmel/helvede alt/intet. Du har stærke følelsesmæssige reaktioner og opfatter nemt andre menneskers følelser. Du er meget intuitiv, kreativ og kan ofte se lige gennem andre mennesker. Du kan være meget reserveret, sky og virker ikke særlig udadvendt og omgængelig, hvis det ikke passer dig. Du kan være meget hemmelighedsfuld og ønsker som regel hermetisk lukning overfor dit privatliv. Du er meget påpasselig med hvem du lukker ind følelsesmæssigt på grund af din store følsomhed og sårbarhed. Du har en meget stærk medfølelse overfor andre og lytter intenst, når andre fortæller om deres problemer. Du har en fantastisk evne til at sætte dig ind i andres situation og forstå andre mennesker. Hvis man spørger dig om din mening, skal man være forberedt på at få den uden omsvøb og diplomati. Du har brug for at være dybt engageret i hvad du end foretager dig. Har du sat dig et mål, er selvbeherskelsen så stor, at det ikke er muligt for nogen at få dig til at ændre det. Tingene udføres både grundigt og effektivt. Raseri fra dig kan få uanede højder. Modstanderen skal ikke være i tvivl om at han/hun får kamp til stregen. Du udviser stort mod, meget ærlighed og aldrig selvmedlidenhed eller misundelse.

Kærlighed:

Du er meget lidenskabelig, men kan skjule det. Det handler meget om følelser og derfor er kærligheden kun rettet mod én person. Søger efter en mystisk dimension, der i ekstase, går ud over de fysiske grænser. Du forventer meget af din partner og kan lide at eksperimentere på det seksuelle område. Du kan svinge mellem at være varm og lidenskabelig og mere kølig overfor partneren. Du kan blive meget jaloux.


Skytten: Født 23/11 – 21/12

Styres af Jupiter

Karaktertræk:

Hører til under Ild elementet, som giver Skytten foretagsomhed, romantik, stærk intuition, fantasi, farver, stærk vilje og utålmodighed. Samtidig hører Skytten under de bevægelige tegn som giver den forandring, transformation, tilpasning, mental orientering. Skytten bevarer sin struktur trods skiftende omstændigheder, for meget bevægelighed kan dog give forvirring og manglende stabilitet.

Du har en enorm frihedstrang. Derfor fjerner du alle hindringer og begrænsninger både fysisk og mentalt. Tankens, ordets og handlingens frihed er meget centralt for dig. Leder efter kundskab og viden om tilværelsen og ønsker at finde meningen med livet. Du er både nysgerrig, åben og ærlig. Du er meget målrettet og skyr ingen midler for at nå dit mål. Har altid mål længere fremme samtidig. Du kører i meget høje omdrejninger, nogle gange så høje at det går galt, hvorved du kommer til skade. Men du er i gang igen meget hurtigt.

Du holder af alle slags mennesker anset hudfarve, nationalitet og rang. I det hele taget holder du meget af fremmede kulturer og andre lande. Du ønsker at opleve og erfare på din egen krop, frem for at lytte til andres erfaringer. Du er både udadvendt og optimistisk. Har et kraftigt temperament og kan til tider være direkte taktløs. Du har ofte replikker, der rammer meget præcist. Du forstår ikke, hvorfor andre mennesker kan blive såret af at høre sandheden.

Kærlighed:

Du er ikke den hjemmeelskende type, men er dog både en romantisk, glødende og åbenhjertig partner. Du hører ikke til den stabile type, men søger selv stabilitet og tryghed i parfor-holdet.

Søger efter det perfekte parforhold og ønsker at finde din sjæleven. Frihedstrangen kan være en belastning for parforholdet. Tillid betyder meget og du er bestemt ikke den jaloux type. Du er meget generøs både materielt og følelsesmæssigt.


Stenbukken: Født 22/12-20/01

Styres af Saturn.

Karaktertræk:

Stenbukken hører til under Jord-elementet, hvilket giver et praktisk og realistisk greb om den fysiske verden. Det giver endvidere tålmodighed og selvdisciplin og en medfødt forståelse for, hvordan den fysiske verden fungerer og evnen til at arbejde utrætteligt mod sit mål. Samtidig hører Stenbukken også til under de kardinale tegn, som giver dig initiativ og lyst til at sætte nye ting i gang.

Du har altid et overordnet mål, som du arbejder utrætteligt imod. Du går gerne mod strømmen, hvis det føles rigtigt. Du er meget viljestærk og har brug for at føle dig respekteret., men målet er at bliver uafhængig af andres kritik. Du stoler ikke på held og skæbnen men på solidt, hårdt arbejde. Du vil gerne sikre dig position, indflydelse og magt, men hader magtkampe og konflikter og vil hellere bøje af og underkaste dig, end fører magtkamp. Du har naturlige lederegenskaber og et godt organisationstalent. Kontrol er meget vigtig for dig, både overfor dig selv og overfor situationer. Derfor kan afvigende livsmønstre virke truende på dig, da du så føler at situationen ikke er under kontrol. Du ønsker at mestre alt hvad du giver dig i kast med. At nå til tops er en nødvendighed. Du er meget stædig og giver ikke efter for tilfældige følelsesmæssige udsving. Har en meget stor pligt- og ansvarsfølelse og har derfor nemt ved at blive udnyttet på grund af den. Du kan virke tilbageholdende og sky, men bag facaden er du sej. Du har ikke lyst til at vise dit sande jeg på grund af mistænksomhed overfor andre. Du sætter stor pris på tradition, autoritet og succes.

Kærlighed:

Da du ønsker at have kontrol over alting, begiver du dig sjældent ud på dybt vand følelsesmæssigt. Kan virke reserveret, kølig, fornuftig og praktisk. Til gengæld er du 100 % trofast, når du først har fundet dig en partner. Kærligheden kan få forsvarsværkerne til at falde, men du vælger hellere en tryg og socialt acceptabel partner frem for den store romantiske kærlig-hed. Pligt, familiebånd og loyalitet er meget vigtige egenskaber for dig.


Vandmanden: Født 21/01-19/02

Styres af Uranus og Saturn.

Karaktertræk:

Vandmanden hører til under Luftelementet, som giver Vandmanden fornuft, tankevirksomhed, logik og ræsonnement. Vandmanden værdsætter andres tanker uden nødvendigvis at være enig med dem. Den følelsesmæssige side kan blive lidt forsømt. Ud over Luftelementet påvirkes Vandmanden også af de faste tegn, som giver stædighed og udholdenhed, endvidere fuldfører Vandmanden ofte det som Vædderen, Krebsen, Vægten og Stenbukken iværksætter. Der skal meget til før de forandre opfattelse og ideer. Dette kan gå ud over smidigheden og tilpasningsevnen.

Du er meget idealistisk og vil helst finde din egen vej her i livet. Du holder fast i dine egne visioner uden at lade dig hæmme af samfundets og andres normer og fordomme. Du har trang til at afvige fra det normale og har en stor frihedstrang. Du ønsker meget frie tøjler både arbejdsmæssigt og privat. Du har en stærk individualitet og har modet til at stå alene samt en fin evne til at tackle den modstand du møder på livets vej. Du har behov for at have mange venner frem for nogle få intime, da dette giver dig større perspektiv. Venskaber er din stærke side, ingen kan få en bedre ven end dig. Du er loyal, tolerant og fuld af forståelse, men har dog samtidig behov for en vis distance, så du ikke bliver for følelsesmæssigt involveret. Fællesskab og ligeværd er meget vigtigt for dig. Du har et stort behov for kommunikation og udveksling af ideer. Du er fuld af ideer om fremtiden og er altid mere interesseret i fremtiden end i fortiden. Har ingen respekt for tradition og autoritet, hvilket også ses i dine ukontroversielle påfund. Du vil umiddelbart hellere have frihed, mulighed og kreative ideer end materielle goder.

Kærlighed:

Du er ikke umiddelbart til romantiske og stormende følelsesudbrud. Du har let ved at undertrykke følelser. Associerer følelser med svaghed og føler sig derfor ofte generte overfor følelsesmæssige udbrud. Men er du først i et parforhold bliver du der, for så har du afgivet et løfte og det holder du.

Kærligheden skal helst være tæt knyttet til venskab og det sjælelige/åndelige samspil skal være i top, hvor i mod sex spiller en underordnet rolle.


Fiskene: Født 20/02-20/03

Styres af Neptun og Jupiter

Karaktertræk:

Fiskene er født i Vandelementet, som giver Fiskene stor følsomhed, god menneskelig indsigt og forståelse. Da Fiskene bliver styret af følelserne kan du have svært ved at være upartisk og objektiv. Ud over dette hører Fiskene til under de bevægelige tegn som giver Fiskene forandring, transformation og tilpasning til nye ting. Du er mentalt orienteret og bevarer din struktur under skiftende omstændigheder. For meget bevægelighed kan give forvirring og mangel på stabilitet.

Du er her for at lære om følelser, intuition og ekstase. Du dykker ned i følelsernes dybe hav og finder der næring til sjæl og psyke. Du har en stor indre verden og en medfødt evne til at meditere. Du fornemmer let stemninger, atmosfære og energier omkring dig. Bruger alle sanserne til at hente indtryk med. Du er fuld af modsatrettede følelser og har både meget stærke positive og negative følelser. Uden kontakt til det guddommelige vil du mangle en vigtig dimension i dit liv. Du har en fantastisk evne til fordybelse, således at du f.eks. kan glemme alt andet omkring dig inkl. aftaler, pligter m.m. At arbejde efter et langsigtet mål falder dig ikke umiddelbart let, fordi du lever meget i øjeblikket. Du er orienteret mod den del af verden, der er ikke-fysisk og har det bedst, der hvor kreativitet, intuition og fantasi trives. Det kan være svært for dig at holde fast i en hverdag, hvor der er almindelige pligter. Livet med dig bliver fuld af overraskelser, ingen planlægning, orden og struktur samt meget lille behov for penge, status og sikkerhed. Du har en stor indlevelsesevne og meget medfølelse over for andres problemer. Måske vælger du selvopofrende at arbejde for således at pleje og hjælpe andre mennesker uden at forvente taknemlighed til gengæld. Du er den evige drømmer, som helst omgiver dig med mennesker, der ikke gør nar af drømmene. Du har brug for at trække dig ind i dig selv for at samle fornyet styrke.

Kærlighed:

Du er meget venlig, hengiven og romantisk. Du er kun interesseret i parforhold, hvor følelserne er med. Du er en vidunderlig og opmærksom elsker, der vil gøre meget for din udkårne.

Den seksuelle side af kærligheden har stor betydning. Du kan være meget let at forføre, da du let bliver forelsket. Du tør hurtigt åbne dig overfor din partner.


STJERNETEGN