BEHANDLINGER

TAROT

Det kan for nogle mennesker være en hjælp i livet, at vide hvad man har med sig, hvor man er på vej hen, hvilke forhindringer man skal være opmærksom på og hvordan resultatet bliver.

Det kan gælde konkrete områder af dit liv eller mere generelt.

Det foregår ved at vi fælles laver et Tarot oplæg, du bestemmer spørgsmålene og vælger kortene og jeg læser dem.

Efter et oplæg vil du få tilsendt et skriftligt overblik af oplæget.

Et Tarot oplæg koster 1200,00 kr. Du vil efterfølgende få det tilsendt på skrift.

Du kan skrive eller ringe og få trukket kort på konkrete spørgsmål for 200 kr.


 REGRESSION

Vores tidligere liv kan have stor indflydelse på vores nuværende liv, til tider på en negativ måde. Vi kan bære rundt på fysiske og psykiske blokeringer, som kan være svære at finde årsagen til, årsagen kan evt. findes i et tidligere liv. Dette kan slippes således at blokeringerne ophæves og symptomerne vil forsvinde.

Det foregår hverken i trance eller hypnose, du vil være vågen og med under hele sessionen. Jeg vil fortælle dig om hvilke liv jeg finder og hvad der ligger til grund for de blokerede følelser, for herefter at slippe dem.


CLAIRVOYANCE

Clairvoyance betyder klarsyn.

Mine clairvoyante evner bruger jeg når det for dig er rigtigt at få informationer og budskaber, der vil være rådgivende for netop dig.

Budskaberne kommer til mig i form af følelser, billeder eller tanker, som bliver sendt via den universelle energi fra dit højere selv, vores åndelige guider eller fra dine kære afdøde. Det kan hjælpe til at afdække, hvori dine blokeringer består. Således at vi kan fjerne årsagen til problemerne.


CHAKRA RENSNING

                                             

Chakraer er energicentre i kroppen.

Vi har 7 chakraer som alle har forskellige farver. Farvernes forskellighed skyldes, at de har forskellige frekvenser. De enkelte chakraer vibrerer altså med forskellige frekvenser.

Sygdomme og ubalancer vibrerer med andre frekvenser. Når der opstår sygdom eller følelsesmæssig ubalance i et chakra viser chakraet altså en anden farve/frekvens end den farve der burde være der, hvis man var i balance.

Chakraene hænger sammen og giver energi i et kredsløb, de kan derfor have indflydelse på hinanden. Der kan være for lidt energi i et chakra og for meget i et andet chakra.

Der handler om at have alle chakraene i balance, altså i den rigtige farve.

Jeg kan se farverne og mærke vibrationerne og derved finde dine ubalancer.

Jeg kan flytte rundt på energierne og tilføre ny energi udefra ved hjælp af healing. Sidst men ikke mindst kan vi i fællesskab finde frem til hvad du blokerer overfor og hvordan du kan slippe det.


ENERGISIGNALEMENT

   Energisignaliment er en  beskrivelse af hvilke energier du har med. Du er født med et stjernetegn og en ascendant. Udover det er du født med en grundenergi, en sjæls energi, en bevidsthedsenergi samt 3 hjælpe energier. Endvidere har det årstal, som du er født i, også en betydning for dig.

Når du får et energisignalement, får du en skriftlig beskrivelse af alle disse energier og hvilke karakteristika de giver dig.

Ud over dette, får du også en kommentar fra mig eller et godt råd. Det sidste bruger jeg mine clairvoyante evner til.

Det eneste det kræver for at få et energisignalement er; at du ringer til mig og fortæller dit navn, din adresse og din fødselsdato, også gerne fødselstidspunkt, hvis du har det.

Så sender jeg en beskrivelse tilbage til dig.


RENSNING FOR FREMMEDE SJÆLE

Hvis du er så uheldig at have fremmede sjæle i kroppen, så vil du opleve meget uro, du vil have svært ved at tage beslutninger og jordforbindelsen er helt væk.

Fysisk vil du opleve kolde fødder, hjertebanken og fysisk uro i kroppen.


Man kan få fremmede sjæle i kroppen:

- hvis man er voldsom omsorgsfuld og derved hjælper andre af med deres fremmede sjæle.

- hvis man tager stoffer /ryger hash.

- hvis man har været i nakose.

- hvis man drikker sig voldsomt fuld.


Fremmede sjæle fjernes næmt, det tager kun et øjeblik, herefter skal der skabes jordforbindelse og snakkes om hvordan man beskytter sig fremover. Det kræver blot en bahandling


RYGHEALING

Ryghealing er for alle med dårlig, træt eller skadet ryg. Ingen rygskader er for voldsomme, alt kan blive bedre og meget kan fjernes helt.

Det foregår på den måde at man ligger på maven på briksen med sit tøj på i ca. en time.

Jeg arbejder mig systematisk ned gennem rygsøjlen for at fjerne alle blokeringer og i samarbejde finder vi smerterne som heales væk, dette vil kunne mærkes med det samme.SAMTALETERAPI

Samtaleterapi er en blanding af forskellige ting. I samtaleterapien indgår der healing, kanalisering, clairvoyance samt en snak om, hvorfra problemet er opstået. Alle symptomer stammer fra energimæssige ubalancer. Det er vigtigt at finde frem til årsagen til ubalancen. Først når man fjerner årsagen, kan kroppen blive symptomerne kvit.

For at finde frem til den bedste indgangsvinkel, i behandlingen af årsagen, bruger jeg mine clairvoyante evner. Min vurdering er, at i 98 % af tilfældene er det psykiske årsager, der ligger til grund for ubalancerne. Det kan være ting, der er sket tidligere i dit liv f.eks., andre mennesker der har gjort dig vred, bange, ked af det eller lign. Det kan også være ting, der er sket i et tidligere liv. Disse følelser ligger lagret i kroppen, og kroppen bruger energi på at holde disse følelser i ave, således at du ikke mærker dem i bevidstheden hele tiden. Men netop fordi kroppens energi skal bruges på at holde de negative følelser i ave, kan den ikke bruge energien på at holde kroppen i balance, derved opstår ubalancerne.

Derfor er det vigtigt at slippe de negative følelser. Det hjælper jeg dig med via kanalisering, hvor jeg kan slippe følelser for andre mennesker. Ud over dette får du nogle "værktøjer" til at tilgive andre mennesker, at de har gjort dig ondt.

Under samtaleterapien arbejder jeg også med arveligt betingede sygdomme, som f.eks. astma og kræft. Hvis du er arveligt belastet af en sygdom, har du ikke kun årsagen fra dine egne liv, men ud over dette også påvirkningen fra dine generationers liv. Endvidere ligger sygdomskimene i dine celler. Det betyder, at for at fjerne f.eks. kræft, skal vi arbejde med flere årsager på en gang.

Jeg har evnen til at fjerne årsagen både fra dine egne tidligere liv og evnen til at fjerne årsagen fra dine generationers tidligere liv. Udover dette skal vi arbejde med den årsag, der ligger i dette liv.

Og endelig skal vi sammen finde ud af om du er indstillet på at blive rask. For, når man er syg, er det jo ikke kun negativt. Man får f.eks. en masse ekstra omsorg, opmærksomhed og medlidenhed. Dette skal du også være parat til at give slip på igen. Det er ikke sådan, at jeg hermed kan give dig garanti på, at jeg kan fjerne kræften fra din krop. For det er ikke altid, at vi mennesker er parate til at slippe alle de årsager, der bevirker, at vi for eksempel får kræft.


RENSNING AF ÅNDER

Har du uro i dit hjem, bliver du drænet for energi, føler du dig overvåget eller sker der uforklarlige ting i hjemmet? Så har du muligvis negative energier eller vildfarende sjæle i dit hjem.

Jeg har evnen til at rense din bolig for disse negative energier samt sende de sjæle, der endnu ikke er kommet op i universet, hjem. Endvidere lægger jeg en beskyttelse om boligen, der gør, at der ikke kan komme fremmede sjæle ind.

Nogle gange kan de negative energier være så stærke, at man ikke kan klare dem alene, i disse tilfælde kræver det flere behandlere at fuldføre opgaven.

Hvis du mener at din bolig har brug for en rensning, så kontakt mig og hør om behovet er der.

Pris pr. time pr. behandler er 1000,00 kr. + køre penge 4 kr. pr. km.


BLOKERINGER FRA BARNDOMMEN

Mange følelser kan sætte sig som                   fysiske eller psykiske blokeringer i vores krop.

Svigt og traumatiske oplevelser eller angst og forskrækkelser kan have stor betydning, resten af vores liv.

Følelser som vrede eller afmagt mod vores forældre, kan tære så meget energi fra vores krop, at vi kan blive fysisk eller psykisk syge.


Jeg arbejder dig tilbage til tiden lige før din fødsel og slipper alle følelser og blokeringer der ligger hen af vejen op igennem dit liv til nu.

Jeg vil fortælle dig undervejs hvordan jeg oplever din barndom, dine følelser på det konkrete tidspunkt og hvad jeg ser omkring dig.

Dette er en utrolig brugbar måde at få sjælen til at slippe blokeringer og undervejs få tilgivet de mennesker der har været omkring dig.

Forløbet kræver mindst 3 behandlinger med en uges mellemrum.

NUMEVISION

Numevision ® er en sammenkædning af forskellige teorier. Det drejer sig om Zoneterapi, Chakra’er, Astrologi, Karaktertræk, Tallenes betydning samt helbred og fysik. Behandlingsmetoden giver os mennesker mulighed for at skifte nogle af vores energier ud, således at vi udelukkende har energier, der harmonerer og balancere.

Dette betyder at vi har mulighed for at få vores energimæssige fundament til at balancerer. Det svarer til nederste lag i en lagkagebund. Hvis denne lagkagebund ikke balancerer kan det være ligegyldigt hvilke ting der lægges ovenpå, så vil det kure af. Når lagkagebunden balancerer, kan der godt komme ting på ”livets landevej”, som giver os problemer, men vi mister aldrig fodfæstet fuldstændig, da vores bund er i balance frem for ubalance. Når du kommer i balance, får du også mulighed for at slippe dine fysiske symptomer.

Numevision ® kan være et vigtigt redskab til at komme videre i dit liv på en positiv måde.

Numevision ® er ikke at forveksle med Numerologi. Med numevision ® behøver du ikke at skifte navn.

Jeg skal bruge dit navn, din fødsels dato, årstal samt evt. fødsels tidspunkt.

Numevision ® tager 1 time en gang i dit liv.

Fra Numevision ® er trådt i kraft går der i gennemsnit 5 uger med udrensning for at komme fra dine gamle energier til dine nye energier.

Udrensningsprocessen kan som regel afhjælpes på forskellig vis, således at den bliver afkortet og nemmere at komme igennem. (efterbehandling)

Hvis en person er under 18 år, er det forældrene, der skal bede om at få disse energier til personen. Når personen fylder 18 år, skal personen selv bede universet om at få disse energier.

Efter vi har lavet Numevision ® vil du få tilsendt alle de energier du har med dig.