KURSER

KURSER

Velkommen med på kursus.

Jeg vil  give jer toppen at alt det bedste jeg kan, således at man i praksis kan gå ud og bruge metoderne med det samme, både på sig selv, men også på andre.


Det kan måske betragtes som en kikstart i din egen brug af det åndelige, hvorefter hver især kan fordybe sig i de områder der føles rigtigt for den enkelte.


For mig er det vigtigt, at så mange mennesker som muligt, bliver bevidst om det åndelige og lærer at bruge det i hverdagen, således at livet bliver lysere og de svære ting vi møder på vores vej, bliver lettere at håndterer.SE KURSER...

Kursus 1a: TOTAL SELVUDVIKLING KURSUS 


Kursusdag  kl. 9.00 – 17.00

Kan evt afholdes som weekend kursus.


Dette kursus henvender sig til alle der gerne vil have fokus på selvudvikling og det at nå sine mål og drømme.


På første kursus skal vi arbejde meget intens med os selv og hvordan vi rykker os hen imod de mål vi har i livet.

Hvad sker der i hjernen og hvorfor reagerer vi som vi gør.

Vi skal bruge konkrete modeller, der vil grave efter de virkelige mål og drømme.

Vi skal arbejde med egne reaktionsmønstre og hvad det gør ved os.

Du vil blive skilt ad og samlet igen, med fornyet mod på opgaverne og livet.

Du kommer ikke fra dette kursus uden at have fundet nye sider af dig selv.


Husk at mine kurser altid er i små grupper, således at alle bliver gennemarbejdet.

 

Prisen er : 3000 kr. for dette kursus. Vælger du at betale selvudviklings kursus nr 2 samtidig, får du en rabat på 500 kr. for kursus 2.


Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 14 dage før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..


Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 2a: TOTAL SELVUDVIKLIN KURSUS (videreudvikling)


Kursusdag kl. 9.00 – 17.00 


Dette kursus henvender sig til alle der vil bevidstgøres om egne styrker og udfordringer samt dem af jer der har været på selvudviklings kursus 1 og gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling.


Vi skal styrke vores styrker og udfordrer vores udfordringer..

Altså arbejde med at få det bedst mulige ud af vores potentiale.

Hvordan opfatter andre os og hvordan opfattes vi af andre ?

Der vil blive arbejdet ud fra en coachende tilgang til dialogen.

Vi vil have fokus på hvordan man bliver bedre til at føre en positiv og udviklende dialog, som alle får et frugtbart udbytte af.

 

Prisen er : 3000 kr. for dette kursus, hvis du betaler selvudviklings kursus 1 og 2 samtidig får du en rabat på 500 kr.

Til dette kursus vil jeg anbefale, at der inden kursus start laves en personlig Profil analyse, som du vil få en helt personlig tilbagemelding på, med  beskrivelser af dig som person med dine styrker og udfordringer. 


Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 14 dage før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..


Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.KURSUS 1:

Healing niveau I.


Kursusdag:   kl. 9.00 – 17.00  


Dette kursus henvender sig til alle og er et begynder kursus med vigtig grund viden.

(Det anbefales at kursus 1-4 tages som et samlet forløb)

 

På første kursus vil jeg guide jer i egen kropsbevidsthed, centrering og neutralisering af jer selv, da dette er en forudsæt-ning for at arbejde med andre. Jeg vil gennemgå hvorledes man opnår jordforbindelse og hvordan man beskytter sig selv, også når man skal arbejde som behandler eller man ubevidst bliver drænet af andre mennesker.

Jeg vil gennemgå noget teori omkring svingninger og hvorledes man mærker andre menneskers svingninger, hvordan man føler andres menneskers følelser og mærker deres eventuelle fysiske smerte.

Vi skal ind omkring smerteopfattelse og psykologiske faktorer.I skal, under kyndig vejledning, prøve at mærke hinandens følelser og fysiske smerter, mærke hvordan man trækker følelserne over i sig selv, hvorefter de skal slippes op i universet og forvandles til en helbredende healing… En snak om etik, tavshedspligt og tillid kommer vi heller ikke uden om. Jeg vil gennemgå forskellige måder at komme ind på folk på, da mange mennesker er bekymrede og skeptiske over for denne behandling. Vi skal snakke om egen skepsis og tvivlen på vores egen formåen, vi vil arbejde på at slippe blokeringer omkring dette.

 

Prisen er : 3000 kr. pr. kursus. Vælger du at betale kursusforløb 1-4 samlet får du en rabat på 2000 kr.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 2 uger før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..

Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


KURSUS 2:

Healing niveau II. Chakra og kontakt til guider.


Kursusdag:  kl. 9.00 – 17.00


Dette kursus henvender sig til dem af jer der har været på kursus 1 og gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og det spirituelle arbejde.

(Det anbefales at kursus 1-4 tages som et samlet forløb)

 

Først skal vi arbejde med at finde vores egne mål og drivkræfter.

Jeg vil gennemgå chakraerne og betydningen af disse, hvordan de renses og afbalanceres. I skal selvfølgelig rense og afbalancerer hinanden. Den behandlingsform I nu er begyndt på ( hvad enten det er at slippe negative følelser på jer selv eller andre), skal nu udvides til fjernbehandling og I skal prøve at arbejde med jeres sjæl uden for kroppen. Vi skal arbejde med at høre vores hjælpende guider. Vi skal individuelt mærke efter hvordan beskederne sendes til os. Vi skal på forskellige måder prøve hvordan vi kan få klare svar fra vores guider. Alle skal afprøve pendul, det er derfor vigtigt at alle tager et smykke med som er ens eget, det må meget gerne være et man går med til hverdag.

 

Prisen er : 3000 kr. pr. kursus. Vælger du at betale kursusforløb 1-4 samlet får du en rabat på 2000 kr.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 2 uger før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..


Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


KURSUS 3: 

Selvudvikling III, op i altet.


Kursusdag: kl. 9.00 – 17.00

 

Dette kursus henvender sig til dem af jer der har været på minimum kursus 1 og gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og det spirituelle arbejde.

(Det anbefales at kursus 1-4 tages som et samlet forløb)

 

Jeg vil gennemgå teori omkring bøn, hvordan den kan formuleres og hvordan den virker.

Vi skal slippe vores blokeringer og arbejde os op af stigen til et højere energi niveau, således at vi kan komme højt op i ”Altet” og spørge ind på vores egne livsområder.

Al denne selvudvikling og forståelse af en selv, er vigtig i det videre arbejde.

Jeg vil guide jer igennem til at mærke jeres sjæl, således at I kan fortage vigtige valg i jeres liv.

Vi skal arbejde med jeres livsforløb og jeres milepæle i livet, for herefter at slippe alle de negative følelser der ligger lagret i livet.

 

Prisen er : 3000 kr. pr. kursus. Vælger du at betale kursusforløb 1-4 samlet får du en rabat på 2000 kr.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 2 uger før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..

 

Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


KURSUS 4:

Selvudvikling IIII, tidligere liv og påvirkninger fra barn-dommen


Kursusdag:  kl. 9.00 – 17.00

 

Dette kursus henvender sig til dem af jer der har været på minimum kursus 1 og gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og det spirituelle arbejde. (Det anbefales at kursus 1-4 tages som et sam-let forløb)

 

Vi skal arbejde med vores tidligere liv og betydningen af dette.

Vi skal lege med at finde hinandens tidligere liv og evt. slippe be-tydningen af disse.

Herefter skal vi bevæge os ind i hinandens barndom og slippe nega-tive påvirkninger derfra.

Herefter skal vi lave en opgave hvor vi bevidstgøres om vores egen tvivl og hvor den kommer fra.

Vi skal arbejde på at få vores egen sjæl til at skinne igennem så vi ikke blokerer vores eget indre lys.


Prisen er : 3000 kr. pr. kursus. Vælger du at betale kursusforløb 1-4 samlet får du en rabat på 2000 kr.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 2 uger før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..

 

Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.KURSUS 5:

Rensning af huse og mennesker for ånder.


Kursusdage:  Ikke planglagt kl. 9.00 – 17.00


Dette kursus henvender sig til dem af jer der har været på minimum kursus 1 og gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og det spirituelle arbejde.


På de to kursusdage skal vi i gang med at rense huse og mennesker for ånder…

I vores krop kan vi have fremmede sjæle altså ”være besat af ånder”. Vi kigger på hvordan dette kan ske og hvad symptomerne er. I skal selvfølgelig lære hvordan man hjælper mennesker med dette problem samt hvordan man beskytter sig selv, især når man skal rense et hus. Vi skal arbejde med hvordan man finder ud af, om et hus bør renses, hvad man kan møde under en rensning, hvordan det fjernes og hvordan huset beskyttes så det ikke kommer igen. I skal arbejde med forskellige cases og således øve at tolke de forskellige signaler samt træne hvordan man fjerner dem. I skal ”klædes godt på” inden vi sammen drager ud for at rense et hus. Alt om ånder, energispiraler, energilyn, bæster og kanaler til universet vil blive gennemgået grundigt. Jeg er sikker på at det vil blive et forrygende kursus, med mange rystende oplevelser, der vil rykke jeres grænser og danne grobund for en masse spændene fortællinger fremover i jeres liv.


Dette kursus strækker sig over to hele kursusdage

Prisen er : 4800 kr. for begge kursusdage.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest  2 uger før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..

Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 6: Bliv din egen livscoach.


Kursusdag:  ikke planlagt endnu   kl. 9.00 – 17.00

Der er nu mulighed for at tage kurset over 3 aftener.

Dette kursus henvender sig til dem af jer der gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling.


På dette selvudviklingskursus handler det om, hvordan man bevidst vender negativ tankegang til positiv tankegang. Altså skal vi på dette kursus arbejde en del i hjernen.

Vi skal finde metoder til hvordan vi kan holde os væk fra offerrollen og tage ansvar for eget liv.

Jeg vil gennemarbejde hvordan man kigger på egen livssituation og hvordan man bevidst kan arbejde med, at ændre dette til det bedre.

Vi skal skaber rammerne i vores eget liv, lave en revurdering af vores livssituation og finde fordele ved ”problemerne”.

Vi skal arbejde os dybt ind i sjælen og lave stærke og bevidste mål for eget liv.

 

Prisen er : 3000 kr. for at deltage på dette kursus.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.


Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 2 uger før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..


Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 7:

Livet efter døden og kontakt til sjæle.


Kursusdag: ikke planlagt endnu  kl. 9.00-17.00

Dette kursus henvender sig til dem af jer der gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og det spirituelle arbejde.

 

På dette kursus skal vi opleve hvordan der er på den ”anden side”. Vi skal arbejde med livene imellem livene.

Jeg vil gennemgå noget teori omkring livet efter døden, hvad sker der når vi skal herfra, altså når vi dør.

Jeg vil delagtiggøre jer i min viden og erfaring med kontakt til afdøde og de sjæle der hænger fast og har brug for vores hjælp. Vi skal skabe kontakt til afdøde og lære at bruge den hjælp vi kan få derfra.

Du vil kunne bruge dette kursus til hjælp i eget liv, men også hvis du vil arbejde med at hjælpe andre i deres liv.

Vi skal skabe kontakt til levende sjæle, sjæl til sjæl kontakt, her kan du snakke direkte med din venindes eller din mands sjæl, mærke hvad de virkelig føler, uden at deres hjerne er i spil. Dette er meget brugbart i forbindelse med tilgivelse.


Prisen er : 3000 kr. for at deltage på dette kursus.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 2 uger før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..

Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 8:

Clairvoyance


Kursusdag: Ikke planglagt kl 9.00-17.00

Dette kursus henvender sig til dem af jer der gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og det spirituelle arbejde.


På dette kursus vil vi massivt arbejde med vores guider. Vi er herved ved at arbejde os hen imod et nyt liv som clairvoyante. Vi skal arbejde med clairvoyance og afprøve evner, I skal to og to prøve at tune ind på hinanden og mærke hinandens liv. I skal huske, at alle er i en læringsproces og al præstations angst fjerner vi med universets kærlighed og glæde. Clairvoyance udvikles hurtigt ved at øve sig. Efter grundig gennemgang af fremgangsmåden og sikker kontakt til universet, så skal vi øve os på personer, som kommer og gerne giver respons på din kunnen. Du vil kunne bruge dette kursus til hjælp i eget liv, men også hvis du vil arbejde med at hjælpe andre i deres liv.

 

Prisen er : 3000 kr. for at deltage på dette kursus.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.


Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 14 dage før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..


Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 9:

Par/Familie kursus, med fokus på det optimale samvær.

 

Kursusdage:  Den og  den  (dato ikke fastlagt endnu) kl. 9.00 - 17.00

Dette kursus forløb henvender sig til dem af jer der gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og par/familie udvikling. Man er velkommen til at deltage som enkelt person eller som par.


På dette kursus som strækker sig over to dage (evt. weekend kursus), skal vi arbejde med parforholdet og familieforholdet. Vi skal afdække egne familiemønstre og bevidstgøres om de forhindringer og muligheder der er i familien.  Der skal skabes nye rammer og fælles familie mål. Der vil blive gennemgået rigtig mange værktøjer, som vi skal arbejde med og som kan bruges fremadrettet i familiens udvikling.


Dette kursus strækker sig over to hele kursusdage.

Prisen er : 4800 kr. for begge kursusdage og der ydes en rabat på 500 kr. pr. par hvis man er et samboende par.   

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.


Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 14 dage før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..


Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 10:

Lær at lægge Tarot kort.


Kursusdag: Ikke planlagt kl. 9.00 – 13.00

Dette kursus er et halvdagskursus (kan evt. ligges sammen med et halvdagskursus mere kl. 13- 17)

som henvender sig til dem af jer der har interesse i det spirituelle arbejde.


På dette kursus skal vi lære om Tarot kort, lære at aflæse dem og tolke dem. Vi skal finde vores Personlighedskort, Væsenskort og Vækstkort (for det år vi er i). Aflæse symboler og lægge personlige oplæg som f.eks. Syv-parabel, Chakralæsning, Parforhold, Indre balance m.m.

 

Prisen er : 1800 kr. for at deltage på dette kursus.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt,

da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.


Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 14 dage før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..


Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 11:

Meridianer, punkter og ryghealing.


Kursusdag: Ikke planlagt endnu   kl. 9.00 – 17.00

Dette kursus henvender sig til dem af jer der som minimum har været på kursus 1 og som gerne vil videre på jeres vej i det spirituelle arbejde.


På dette kursus skal vi lære meridianerne at kende og hvordan vi kan arbejde alternativt med meridianbanerne i kroppen. Vi skal lave opgaver og prøve at finde åbningspunkter på hinanden, punkter som gør at der kommer det rette flow i kroppen. Ryggen skal vi gennemarbejde hvirvel for hvirvel og du vil opdage hvor mange negative følelser der kan ophobe sig i ryggen.

 

Prisen er : 3000 kr. for at deltage på dette kursus.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

 

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 14 dage før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the, let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..

 

Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


Kursus 12:

Den opmærksomme samtale.


Kursusdag: Ikke planlagt endnu kl. 13.00 -17.00

Dette kursus er et halvdagskursus (kan evt. ligges sammen med et andet halvdagskursus). Det henvender sig til dem af og der gerne vil videre på jeres vej i selvudvikling og som gerne vil være bevidst om egen fremtoning.

Vigtigt kursus hvis man gerne vil arbejde med andre mennesker.


På dette kursus skal vi arbejde med samtalen, altså måden vi taler sammen på. Vi skal bevidstgøres om de signaler der sendes, ud både verbalt og non verbalt. Hvordan bliver man en aktiv lytter, holder fokus og stiller de rigtige spørgsmål således at samtalen åbnes og ikke lukkes. Vi vil arbejde en del med kropssprog og øve spørgeteknikker

 

Prisen er : 1800 kr. for at deltage på dette kursus.

Ring eller sms til mig på mobil 51522122 hurtigst muligt, da jeg jo gerne vil vide om du har lyst og mulighed for at deltage.

 

Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto :

reg.nr. 5479 konto nr.0006265836

Senest 14 dage før kursusstart.

Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet, kaffe, the samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe..

 

Der vil efter kurset blive udstedt et kursusbevis.


HENVEND DIG HVIS DU VIL MED PÅ KURSUS.


Det kan måske betragtes som en kikstart i din egen brug af det åndelige, hvorefter hver især kan fordybe sig i de områder der føles rigtigt for den enkelte.


For mig er det vigtigt, at så mange mennesker som muligt, bliver bevidst om det åndelige og lærer at bruge det i hverdagen, således at livet bliver lysere og de svære ting vi møder på vores vej, bliver lettere at håndterer.


Prisen er : 3000 kr. pr. kursus for kursus 1-4. Du skal indbetale senest 14 dage før første kursusdag. Vælger du at betale alle fire kurser samlet, senest 14 dage før første kursusdag, ydes en rabat på 2000 kr. Således at det samlede beløb bliver 10.000 kr. inkl. 2 gratis opsamlings aftener.


Se prisen på de øvrige kurser under hver kursus.


Tilmelding sker til mig hurtigst muligt mobil 51522122


Beløbet skal betales kontant til mig eller indbetales på konto : reg.nr. 5479 konto nr.6265836 Husk navn, adresse og telefon nr. på indbetalingen.

I prisen er inkluderet kaffe, the, en let frokost samt lidt sødt/frugt så vi kan holde energien oppe.

Første forløb er inddelt i 4 kursusdage, det er hele dage med ca. 3 uger imellem hvert kursus. Ideen er at man, i den tid der er imellem kurserne, kan øve sig og vende sig til de nye energier som man kommer op i. Der vil nok også være en række spørgsmål og erfaringer der lige skal vendes imellem kursisterne fra gang til gang.


Det er selvfølgelig valgfrit om man vil deltage på alle 4 kurser, men vælger man f.eks. kun et kursus, så skal det være det første, da der på dette kursus vil ligge nogle helt grundlæggende ting, som man skal kunne, for at gå videre.


Der vil efter hvert kursus blive udstedt et kursusbevis.

Håber at kurserne har inspireret dig og vækket din appetit på den spirituelle verden. Har du brug for en snak om kurserne så ring til mig.


Når du har været på kursus hos mig, vil du hen af vejen blive indbudt til nogle gratis opsamlingsaftener.

Her vil du opleve nye input og opfølgning på det du har lært. Der skal selvfølgelig også være plads til masser af samtale, om hvordan det går med selvudviklingen og det alternative arbejde.

Du vil automatisk blive en del af kursist gruppen.


Jeg er meget fleksibel med kursusdage, så du skal bare henvende dig, så finder vi et tidspunkt der passer alle.

Det er muligt at tage kurser som hele kursusdage i hverdagene eller over flere kursus aftener.


De enkelte kurser er med små intense hold hvor der er god plads til personlig fokus.

Opsamlingen kan være med eget hold, men også hele kursist gruppen.


Ved tilmelding og betaling af mange kurser samtidig eller ved tilmelding og betaling af en samlet gruppe, kan det udløse en rabatFlere af mine kursister bliver efterfølgende selv alternative behandlere eksempelvis:


Susanne Andersen fra Røevig  www.livop.dk